Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ


Την προηγούμενη σχολική χρονιά το Λύκειο  Απερίου μαζί με το Γυμνάσιο και Λύκειο Ολύμπου  αξιοποιώντας ένα  πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας  σχημάτισαν περιβαλλοντικές ομάδες που έκαναν πολύ αξιόλογη δουλειά στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς .Υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν η κ. Τσαρουχά  Δώρα για το Λύκειο Απερίου και η κ. Βλαχάκη Ευτυχία για την Όλυμπο. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της συντονισμένης δουλειάς αυτών των ομάδων είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς με τίτλο :  Έθιμα και παραδόσεις στην Κάρπαθο.  Είναι μια πολύ σοβαρή εργασία  λαμβάνοντας υπόψην ότι οι καθηγήτριες δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με την Κάρπαθο και την παράδοση της . Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού μαζεύτηκε με  συνεντεύξεις από ηλικιωμένους ανθρώπους σχεδόν από όλα τα χωριά της Καρπάθου. Στο βιβλίο γίνετε μια πρώτη μικρή παρουσίαση του κάθε χωριού ξεχωριστά και ξεκινά έπειτα η καταγραφή θεματικά των εθίμων της γέννησης , του γάμου ,του θανάτου , των εθίμων του Δωδεκαήμερου , της σαρακοστής καταγράφονται επίσης τα Πασχαλινά έθιμα τα έθιμα της άνοιξης  και του κλήδονα .Χορηγοί  Έκδοσης ήταν   ο δήμος Καρπάθου ,το Επαρχείο Καρπάθου Κάσου, η δημοτική επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Καρπάθου και η Κοινότητα Όλυμπου .Μερικά αντίτυπα του βιβλίου υπάρχουν στην Κοινότητα Ολύμπου και μπορεί κάποιος να το αγοράσει αντί του τιμήματος των  δέκα ευρώ ,τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα πάνε στο ταμείο του γυμνάσιου και λυκείου Ολυμπου 

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αγορά/ενοικίαση κτιρίου από τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας .Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ενδιαφέρεται για την αγορά/ενοικίαση χώρου άνω των 100 m2 για την στέγαση των γραφείων του, στην Όλυμπο ή το Διαφάνι. Τα κτίρια που θα προσφερθούν εντός των οικισμών της Ολύμπου και του Διαφανίου θα πρέπει να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη "προσφορά για αγορά/ενοικίαση χώρου για τη στέγαση γραφείων του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας", στη γραμματεία του φορέα (Όλυμπος Καρπάθου Τ.Κ. 85700), έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00.
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:
1. Θέση του ακινήτου και περιγραφή του προς αγορά/ενοικίαση χώρου (τοπογραφικό σχέδιο, κατόψεις, m2, κλπ)
2. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας
3. Υπεύθυνη δήλωση (μόνο για την περίπτωση ενοικίασης ακινήτου) του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρεται:
"αναλαμβάνω με δικό μου κόστος τις αναγκαίες λειτουργικές διαμορφώσεις του χώρου (εσωτερικά χωρίσματα, θέρμανση - ψύξη, καλωδίωση, δίκτυα κλπ), όπως αυτές θα οριστούν από τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ"
4. Την οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα και η ετήσια αύξηση (ως ποσοστό επί του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού)
5. Στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη
Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης της πρόσκλησης.
Πληροφορίες: Γιάννης Μακρυμανώλης τηλ. 2245051010 από 9:00πμ – 3:00μμ

                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΦΟΡΕΑ
     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
                    

                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΠΛΟΥ

Στα πλαίσια  της παγκόσμιας ημέρας καθαρισμού των  ακτών: 

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας διοργανώνει
το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 καθαρισμό της παραλίας
Γιάπλου στη Σαρία.
Οι εθελοντές θα μεταφερθούν από το Διαφάνι στην παραλία Γιάπλου
με  το σκάφος του Φορέα  Διαχείρισης.
Ώρα αναχώρησης 10:30
Ώρα επιστροφής 15:00
Ενημερώστε μας για την προσέλευσή σας στο τηλέφωνο 2245051336 ή ηλεκτρονικά στο 
foreaska@gmail.com

Η παγκόσμια ημέρα καθαρισμού των ακτών γιορτάζεται φέτος το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου. Συντονιστής της διεθνούς αυτής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA (πληροφορίες: http://www.helmepa.gr).