Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αγορά/ενοικίαση κτιρίου από τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας .Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας ενδιαφέρεται για την αγορά/ενοικίαση χώρου άνω των 100 m2 για την στέγαση των γραφείων του, στην Όλυμπο ή το Διαφάνι. Τα κτίρια που θα προσφερθούν εντός των οικισμών της Ολύμπου και του Διαφανίου θα πρέπει να βρίσκονται σε κεντρικό σημείο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη "προσφορά για αγορά/ενοικίαση χώρου για τη στέγαση γραφείων του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας", στη γραμματεία του φορέα (Όλυμπος Καρπάθου Τ.Κ. 85700), έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:00.
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:
1. Θέση του ακινήτου και περιγραφή του προς αγορά/ενοικίαση χώρου (τοπογραφικό σχέδιο, κατόψεις, m2, κλπ)
2. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας
3. Υπεύθυνη δήλωση (μόνο για την περίπτωση ενοικίασης ακινήτου) του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρεται:
"αναλαμβάνω με δικό μου κόστος τις αναγκαίες λειτουργικές διαμορφώσεις του χώρου (εσωτερικά χωρίσματα, θέρμανση - ψύξη, καλωδίωση, δίκτυα κλπ), όπως αυτές θα οριστούν από τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΣΑΡΙΑΣ"
4. Την οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα και η ετήσια αύξηση (ως ποσοστό επί του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού)
5. Στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη
Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης της πρόσκλησης.
Πληροφορίες: Γιάννης Μακρυμανώλης τηλ. 2245051010 από 9:00πμ – 3:00μμ

                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΦΟΡΕΑ
     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
                    

                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: