Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Ο εξοπλισμός του Περιφερειακού Ιατρείου Ολύμπου  εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 130 χιλιάδες ευρώ όμως  το κρίσιμο ερώτημα  είναι πότε θα μπορέσει να στελεχωθεί αφού το θέμα της Ιατρικής περίθαλψης είναι από τα πιο δύσκολα γενικότερα στο νησί. Αυτήν την εποχή πάλι πρέπει να γίνετε ολόκληρη διαδικασία ώσπου να καταφέρουμε κάποιος αγροτικός να έρχεται προσωρινά  στο ιατρείο της Ολύμπου Σε λίγες μέρες θα έρθει ο αγροτικός που  είναι διορισμένος  εδώ όμως προηγουμένως έπρεπε να κάνει μια τρίμηνη εκπαίδευση  στο νοσοκομείο Ρόδου και όλους αυτούς τους μήνες   η κατάσταση  ήταν πολύ δύσκολη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: